arrow_drop_up arrow_drop_down

Gesprekken voeren die er toe doen

Leer hoe je de besluitvorming versnelt met gezamenlijke instemming!


Hulp bij moeilijke gesprekken


1 op 1 coachingsgesprekken


Besluitvormingsproces

versnellen

analyse van impasses om de

volgende stap te doen


Training Impactregisseur


Leer hoe je in gesprekken de regie houdt met de IMPACT werkwijze.

Heb jij als projectmanager alle vaardigheden in huis om een project effectief, plezierig en optimaal naar een succesvol resultaat te leiden?

Niet alleen feiten en cijfers, maar houding en gedrag bepalen voor het overgrote deel een succesvol projectresultaat zoals uit de managementliteratuur blijkt. Non-verbale reacties zijn de belangrijkste informatiebron voor communicatie en voor wat er écht speelt.

Gebruik jij die kennis en ervaringen optimaal bij een integrale aanpak?

Met de I-M-P-A-C-T-werkwijze leer je als omgevingsmanager alle facetten van het proces benutten.

Bekijk deze video voor een korte introductie van mijn werkwijze.

Over Juliet

Juliet de Barbanson ondersteunt projectmanagers. om gesprekken te voeren die leiden tot actie. Met haar bedrijf De impact Regisseur richt zij de focus op het verbeteren van besluitvormingsprocessen.


Wat wil ik bereiken?

Ik vind het fascinerend hoe mensen samen tot een oplossing komen in complexe situaties. Om in een gesprek tot de kern te komen en een besluit te nemen in gezamenlijkheid – dat is waar ik je enthousiast in kan begeleiden.

Ik wil je met al mijn kennis en ervaring ondersteunen en je helpen bij het voeren van moeilijke gesprekken of het nemen van moeilijke besluiten.

In mijn visie leiden oplossingsgerichte gesprekken tot een creatieve en leefbare wereld met aandacht voor elkaar.


Juliet de Barbanson