Gesprekken voeren die er toe doen

Leer hoe je de besluitvorming versnelt met gezamenlijke instemming!


Hulp bij moeilijke gesprekken


1 op 1 coachingsgesprekken

of vraag mij als mediator


Doelgericht en praktisch projectmanagement

Leer strategisch te opereren om bij impasses de volgende stap te doen zodat je je duurzame energieproject succesvol kunt doorlopen.Masterclass I-M-P-A-C-T-regisseur


Leer hoe je grip houdt op je projecten met de IMPACT werkwijze.

Heb jij als projectmanager alle vaardigheden in huis om een energieproject effectief, plezierig en optimaal naar een succesvol resultaat te leiden?

Niet alleen feiten en cijfers, maar houding en gedrag bepalen voor het overgrote deel een succesvol projectresultaat zoals uit de managementliteratuur blijkt. Non-verbale reacties zijn de belangrijkste informatiebron voor communicatie en voor wat er écht speelt.

Gebruik jij die kennis en ervaringen optimaal bij een integrale aanpak?

Met de I-M-P-A-C-T-werkwijze leer je als omgevingsmanager alle facetten van het proces benutten.

Bekijk deze video voor een korte introductie van mijn werkwijze.

Over Juliet

Juliet de Barbanson ondersteunt projectmanagers. om projecten te managen die leiden tot actie en resultaat. Met haar bedrijf De impact Regisseur richt zij de focus op het verbeteren van de sociale vaardigheden van projectmanagers. Sociale vaardigheden zijn onmisbaar bij het uitvoeren van een project.


Wat wil ik bereiken?

Ik wil een bijdrage leveren om de energietransitie te versnellen. Het uitvoeren van complexe projecten met veel stakeholders vraagt om professionele vaardigheden. 

Ik vind het fascinerend hoe mensen samen tot een oplossing kunnen komen in complexe situaties, ook al zijn ze het niet met elkaar eens. In gesprek tot de kern te komen en een besluit te nemen in gezamenlijkheid – dat is waar ik je enthousiast in kan begeleiden.

Ik wil je met al mijn kennis en ervaring ondersteunen en je helpen bij het uitvoeren van projecten met respect en aandacht voor alle betrokkenen.

In mijn visie leveren oplossingsgerichte gesprekken een bijdrage aan een creatieve en leefbare wereld met aandacht voor elkaar.


Juliet de Barbanson