Meer inzicht met Doeltreffend besluiten canvas
12 december 2017 

Meer inzicht met Doeltreffend besluiten canvas

Sneller aansluiten op de actualiteit en tegelijk een goed en onderbouwd besluit nemen. Het business model canvas ondersteunt bij het ontwikkelen van nieuwe innovaties  en bracht mij op het idee om dit toe te passen op het proces van besluitvorming.

Het Doeltreffend Besluiten Canvas heb ik ontwikkeld zodat je sneller tot de kern komt welke stappen gezet moeten worden op weg naar een doeltreffend besluit. Voor urgente vraagstukken een handig hulpmiddel om samen versneld tot een besluit te komen.

Focus

besluitvormingsprocessen faciliteren

Structuur aanbrengen in gesprekken over complexe besluiten

Bij complexe en dynamische vraagstukken is het van belang om een heldere focus te hebben. Wat moet worden opgelost? Voor wie is de urgentie aan de orde? In situaties met vele belanghebbenden is het handig om een overzicht te verkrijgen en te starten met een centrale vraag. Er ontstaat sneller voortschrijdend inzicht door de uitwisseling per aspect (gevoel, denken, risico’s etc) te laten plaatsvinden (vergelijk De Bono met zijn 6 denkhoeden- werkwijze). Een gesprek verloopt gestructureerd als er een duidelijke focus is per vraagstelling. Vandaar dat in het Doeltreffend besluiten canvas de eerste stap is om een kernvraag te formuleren.

Negen vragen

Het stellen van vragen prikkelt je hersenen. Door het stellen van verschillende vragen kun je ook je gedachten ordenen. Het beantwoorden van de vragen leidt tot voortschrijdend inzicht zodat je sneller weet wat je te doen staat. Wie je nodig hebt en welke stappen je moet nemen om een doeltreffend besluit te nemen. Aan de hand van de negen vragen op het Doeltreffend Besluiten Canvas kun je je inzicht vergroten. Het is een hulpmiddel bij gesprekken met betrokkenen ter voorbereiding van een besluit. De gesprekken over complexe onderwerpen kun je hiermee structureren. Het is een opmaat naar de onderbouwing van een besluit.

Voorkom verspilling

Vergaderen zonder dat er een actie volgt is helaas voor velen een dagelijks ritueel. Eindeloos praten zonder daarop volgende actie. Wat een verspilling van kostbare tijd van betrokkenen.

Bij het ontwikkelen van het canvas heb ik zowel de rationele als emotionele vragen meegenomen. Hierdoor wordt een combinatie gemaakt van denken en doen. Juist in discussies is een uitwisseling nodig van de verschillende denkwerelden om te komen tot een gemeenschappelijk beeld over de noodzakelijke oplossing.  Urgente vraagstukken vragen om wederzijdse inspanningen. Als je gaat werken met het Doeltreffend besluiten canvas werk je gericht samen en realiseer je een besluit waar ieder achter staat en dat daardoor wordt uitgevoerd.

Aan de slag

Ga aan de slag en bereik zo versneld de combinatie van denken en doen.  Wil je een PDF van het Doeltreffend Besluiten Canvas? Stuur een mail naar juliet@impactregisseur.nl en ik stuur je een PDF met het Doeltreffend Besluiten Canvas.

Wil je direct jouw besluit versnellen? Schrijf je in voor de training Doeltreffend besluiten en leer directe toepassing van het canvas voor jouw praktijk.

Over de schrijver
Reactie plaatsen