Omgevingswet in zicht: welke sprint moet jij trekken?

Omgevingswet in zicht: welke sprint moet jij trekken?

 

Een zucht van verlichting voor velen: de invoering van de Omgevingswet is met een jaar verschoven naar 2022. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de gehele gemeentelijke organisatie zowel inhoudelijk, technische als organisatorisch.

2022 – dat lijkt nog ver…

Wellicht moet jij een sprintje gaan trekken in het komend jaar omdat er nog veel moet gebeuren voordat de Omgevingswet van kracht is.

De lokale regels voorbereiden en verder uitwerken.

Nog niet alle wettelijke regels van de Omgevingswet zijn op dit moment bekend. De minister verwacht dat dit najaar het gehele juridische stelsel met zijn hoofd-, invoerings-, en aanvullingssporen gereed is. Het verder uitwerken in gemeentelijke regels moet komend anderhalf jaar gebeuren.

In de afgelopen 10 jaar is al ervaring opgebouwd met de Crisis- en Herstelwet, waarbij geëxperimenteerd is met mogelijkheden van de Omgevingswet. Dat biedt veel voorbeelden die door anderen gevolgd kunnen worden. Leren van elkaar biedt een mogelijkheid tot versnelling voor de invoering van de wet. Een efficiënte invoering in jouw organisatie hoeft dus niet vanaf nul te starten.

Zijn de digitale systemen klaar?

Het rijk neemt het voortouw om het digitale systeem voor te bereiden. Dat betekent gebruik maken van voortschrijdend inzicht om zo in 2021 tot een landelijk systeem te komen.

In de Overall Roadmap van het ministerie van BZK (Kamerbrief ‘Voortgang Omgevinswet’ van juni j.l.) staat aangegeven dat het DSO begin 2021 geheel operationeel zal zijn. De voorlopers van alle gemeenten (19%) zijn inmiddels in staat om op de nieuwe wijze een vergunning of melding te ontvangen. De volgers wachten op meer duidelijkheid over de oplevering van het systeem en sluiten dan pas aan.

Er is nog voldoende tijd om in alle organisaties te oefenen met het opstellen en registreren van vragenbomen, het inrichten van nieuwe systemen voor het ontvangen van een aanvraag of melding en het regelen van beveiligde technische verbindingen. Deze technische organisatie kan complex zijn gezien alle interne systemen die ook gekoppeld moeten worden dan wel overgezet moeten worden.

Hoever staat het met de invoering van het DSO in uw organisatie?

“Van buiten naar binnen denken”

Niet alleen aanpassen en koppelen van systemen, het gaat ook om het “vullen” van de systemen met informatie uit verschillende afdelingen. Hoe gaat de organisatie het integraal werken zo uitvoeren dat de besluitvorming integraal plaatsvindt?

Een regel vaststellen is pas het begin van een proces, het aanpassen van de houding en bestuurscultuur vergt een langere tijd. “Van buiten naar binnen denken” is niet van de ene op de andere dag geregeld. Het is wel nodig om nu echt te starten om zo de komende jaren een integrale organisatie te bouwen die aansluit bij en kan reageren op de ontwikkelingen in de maatschappij.

Zoals de Corona-crisis laat zien is flexibiliteit noodzakelijk om snel te kunnen reageren.

Vele ondersteuningsmogelijkheden

Hoe organiseer je dit alles binnen de organisatie? Via de website Aandeslagmetdeomgevingswet.nl zijn er talloze voorbeelden die beschikbaar en behulpzaam zijn bij deze complexe processen. Je kunt starten met het organiseren van kennissessies, het opstellen van een Roadmap, en Meetups om het koppelen van technische systemen soepel te laten verlopen.

Ik werk samen met experts van de Denktank Omgevingswet. Wij helpen je graag verder.

Over de schrijver
Reactie plaatsen