Praktisch projectmanagement

Leer hoe je samen effectief een energieproject uitvoert  zodat je de energietransitie helpt versnellen

Hoe bevorder je een optimaal besluitvormingsproces, zodat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er moet gebeuren?

In alle jaren dat ik projectmanagers, omgevingsmanagers, innovators of beleidsmakers ondersteun, ervaar ik dat de besluitvorming meestal moeizaam verloopt en het project vertraging oploopt. Wat is er nodig om tot resultaten te komen na een genomen besluit? 

Ik weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn om met een groep gezamenlijk tot een duidelijk besluit te komen. Als mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen komt het proces in een impasse terecht. Iedere keer wordt het besluit uitgesteld. Intussen gebeurt er niets.


Het kan ook anders. 


Als je duidelijke spelregels met elkaar afspreekt leidt dat tot hogere acceptatie van betrokkenen. Als een besluit met voldoende tijd en aandacht tot stand komt, levert dat tijdwinst op in de uitvoering. Bovendien heeft het project draagvlak van betrokkenen. Iets dat in de energietransitie van groot belang is.

 • Wil je af van slepende vergaderingen zonder duidelijke besluiten?
 • Wil je bereiken dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van besluiten?
 • Wil je weten hoe je zonder macht toch invloed en sturing kunt uitoefenen?

Leer hoe je gesprekken kunt structureren waarbij er aandacht is voor de motivatiefactoren van mensen. Leer hoe je besluiten helder formuleert door gebruik te maken van een aantal principes afkomstig uit Dynamische Oordeelsvorming, mediation en conflicthantering, Deep Democracy en Neuro Linguistisch Programmeren.

De voordelen van een gestructureerde aanpak

 • Vragen stellen, luisteren en doorvragen leidt tot werkelijke begrip voor de ander;
 • Verruim je inzicht in de mogelijkheden om tot doeltreffende besluiten te komen;
 • De groep stemt sneller in en zo verwerf je groter draagvlak;
 • De samenwerking loopt soepel en plezierig;
 • Er volgt een concrete afspraak tussen de groepsleden over de volgende stap;

Bel voor persoonlijke coaching van je sociale vaardigheden

Stap in op het moment dat het jou uitkomt onder meer via ondersteuning tijdens het werk of in de vergadering.

Learning on the job: dit werkt prima om stapsgewijs de aanpak te leren en tijdwinst te boeken. 

Het vereist lef om in hectische tijden toch de rust te nemen om de voorbereiding van je project te doorlopen. De tijd- en geldwinst die dit in de uitvoering oplevert, is vele malen groter dan voortjakkeren met je project. Voortjakkeren levert op korte termijn tijdwinst op. Op langere termijn is veel meer tijd en geld nodig om een ondoordacht besluit weer te herstellen.

Tijdwinst door "even" stil te staan:

 • Kwalitatief betere projecten
 • Tijd en geldwinst
 • Focus op de gewenste resultaten
 • Plezierige en gemotiveerde mensen die samenwerken

"Juliet de Barbanson was de bepalende factor in dit gehele proces, initieerde de bijeenkomsten en leidde deze op onafhankelijke en zeer plezierige wijze. Ik durf zeker te stellen dat zonder deze begeleiding van haar dit resultaat er niet geweest was en de standpunten alleen maar verhard zouden zijn. Alhoewel er een vertraging optrad van een jaar, zijn langslepende jarenlange juridische procedures vermeden en kon ik relatief snel mijn project realiseren."

P. van Essen

Coaching Praktisch projectmanagement

Persoonlijke coaching is bedoeld om je sociale projectmanagement vaardigheden te verbeteren zodat je effectief en doelgericht energieprojecten kunt uitvoeren.


Na deze coaching kun je, afhankelijk van je leervragen, de volgende resultaten bereiken:

 • Kennis van modellen als Dynamische Oordeelsvorming, Deep Democracy, conflicthantering en polarisatie;
 • Je kunt je invloed op de besluitvormingsprocessen verbeteren en vergroten:
 • Je kunt interventies toepassen om  met tegengestelde belangen om te gaan en hoe je inspeelt op de groepsdynamiek;
 • De praktische tips e tools die je direct in praktijk kunt brengen.

Ervarend leren aan de hand van jouw werkvragen en praktijksituaties. Je oefent met verschillende werkvormen, als deelnemer en in de rol van gespreksleider, gewoon in je eigen werkveld. Er is aandacht voor eigen praktijkvragen, persoonlijk gerichte reflectie en intervisie.

Resultaat van deze training

 • Meer inzicht hoe je een doeltreffend duurzaam energie-project realiseert;
 • Je besluitvaardigheid verbetert door praktische tips;
 • Je vergroot je invloed op het projectverloop zodat je project succesvol verloopt;

Wat levert deze training je op?

Het is behulpzaam om te werken met een werkwijze die direct duidelijkheid en overzicht geeft bij het managen van je duurzame energie-project. 

Het resultaat is dat je een succesvol project doorloopt in samenwerking met anderen. Hierdoor realiseer je vertrouwen en medewerking van anderen.

 • Direct toepasbare werkwijze om projecten sociaal vaardig uit te voeren:
 • Vergroot het vertrouwen van betrokkenen bij het nemen van projectbesluiten;
 • Duidelijke onderlinge afstemming over besluitvormingsprocessen;
 • Tijdwinst in de uitvoering van het duurzame energie-project;
 • Deze werkwijze leidt tot een plezierige samenwerking 

Coaching 

Online gesprekken, video's en checklists

Start in overleg

Terugkerende vragen

- Ik heb een complexe situatie met veel betrokkenen, is deze methode behulpzaam?

Ja, ik kan je helpen om overzicht te creëren en helpen bepalen wat de volgende stap kan zijn om naar het door jou gewenste resultaat te komen.

- Ik heb het al zo druk, hoe moet ik dat combineren met deze aanpak?

Ik werk samen met je tijdens je werktijd of tijdens de vergadering: dat betekent dat je vraag al werkende weg wordt opgelost. Dat levert tijdwinst en minder stress op.

- De impasse is aan anderen te wijten, ik zie niet hoe Coaching Praktisch Projectmanagement hierbij kan helpen.

Misschien denk je dat je geen invloed kunt uitoefenen. In veel situaties blijkt het omgekeerde het geval te zijn. Met behulp van deze methode kom je tot verrassende inzichten. De vervolgstappen volgen als vanzelf en helpen je om de volgende stap te zetten. Impasses zijn kansen om een andere manier te verzinnen die wel naar het gewenste doel leiden.

Werkwijze Juliet

Elke vraag is weer een mogelijkheid om een ander perspectief te verkennen. Ik help graag mensen met het oplossen van hun persoonlijke vragen. Structuur en overzicht te creëren helpt om het proces van je projectmanagement te versnellen. Dat geeft voldoening omdat je dan ook eerder een oplossing vindt.


Mijn jarenlange kennis en ervaring zet ik graag in om je sociale vaardigheden te vergroten. Door de manier van vragen stellen, door structuur aan te brengen, door verschillende werkvormen toe te passen om iedereen te betrekken en te verbinden: het geeft mij voldoening te zien hoe je samen resultaat  in je project bereikt.


“Mijn werkervaring binnen het bedrijfsleven, MKB organisaties, non-profit-organisaties heeft mij snel leren schakelen en leren werken met mensen op verschillende niveaus. Daarnaast komt mijn (milieu)juridische en bestuursrechtelijke kennis van pas , zeker in combinatie met technische praktijkervaring om complexe wetgeving en problemen te doorgronden. Mijn ervaring als jurist om contracten snel te analyseren en afspraken vast te leggen is voor veel klanten een geruststelling.

Ik vind het heel leuk om allerlei alternatieven te bedenken. Met behulp van lateraal denken en Out-of-the-Box methoden kan ik mensen makkelijk stimuleren om eens iets anders te doen om de optimale oplossing te vinden.

Ik houd ook van afwisseling in een bijeenkomst zodat het energieniveau van de deelnemers hoog blijft. De vaart erin houden en humor ter relativering – daar herkennen mensen mij door."

Hoe gaan we te werk - Coaching op maat

Coaching op maat betekent dat ik jou ondersteun, direct in het werk, bij een bijeenkomst of een vergadering.

1. Gratis kennismakingsgesprek

We bepalen samen wat nodig is.


2. De duur van de coaching

In onderling overleg te bepalen en afhankelijk van je vraag.


3. De coching is maatwerk

Na ons gesprek ontvang je een offerte.


4. Datum en locatie in overleg


Vraag de Coaching Praktisch Projectmanagement                       van duurzame energie-projecten