arrow_drop_up arrow_drop_down

Doeltreffend besluiten

Leer hoe je samen effectief besluiten neemt en samen uitvoert wat is afgesproken.

Hoe bevorder je een optimaal besluitvormingsproces, zodat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor wat er moet gebeuren?

In alle jaren dat ik projectmanagers, omgevingsmanagers, innovators of beleidsmakers ondersteun, ervaar ik dat de besluitvorming meestal moeizaam verloopt. Wat is er nodig om tot resultaten te komen na een genomen besluit? 

Ik weet uit ervaring hoe lastig het kan zijn om met een groep gezamenlijk tot een duidelijk besluit te komen. Als mensen hun eigen verantwoordelijkheid niet nemen komt het proces in een impasse terecht. Iedere keer wordt het besluit uitgesteld. Intussen gebeurt er niets.


Het kan ook anders. 

Als je duidelijke spelregels met elkaar afspreekt leidt dat tot hogere acceptatie van betrokkenen. Als een besluit met voldoende tijd en aandacht tot stand komt, levert dat tijdwinst op in de uitvoering. Er volgt een gewenst resultaat.

 • Wil je af van slepende kwesties die de vergadering beheersen?
 • Wil je bereiken dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van besluiten?
 • Wil je effectieve gesprekken voeren en mensen stimuleren om in actie te komen?

Leer hoe je gesprekken kunt structureren waarbij er aandacht is voor de motivatiefactoren van mensen. Leer hoe je besluiten helder formuleert door gebruik te maken van een aantal principes afkomstig uit Dynamische Oordeelsvorming, mediation en conflicthantering, Deep Democracy en Neuro Linguistisch Programmeren.

De voordelen van een gestructureerde aanpak

 • Vragen stellen, luisteren en doorvragen leidt tot werkelijke begrip voor de ander;
 • Verruim je inzicht in de mogelijkheden om tot een doeltreffend besluit te komen;
 • De groep stemt sneller in met een afspraak ;
 • De samenwerking loopt soepel en plezierig;
 • Er volgt een concrete afspraak tussen de groepsleden over de volgende stap;

Training op aanvraag

Je kunt deze training ook volgen op het moment dat het jou uitkomt onder meer via ondersteuning tijdens het werk of in de vergadering. Learning on the job: dit werkt prima om stapsgewijs de aanpak te leren en tijdwinst te boeken. 

Het vereist lef om in hectische tijden toch de rust te nemen om de voorbereiding van een besluit te doorlopen. De tijd- en geldwinst die dit in de uitvoering oplevert, is vele malen groter dan een snel genomen besluit zonder betrokkenheid. Het levert op korte termijn tijdwinst op. Op langere termijn is veel meer tijd en geld nodig om een ondoordacht besluit weer te herstellen.

 • Kwalitatief betere besluiten
 • Tijd en geldwinst
 • Nakomen van afspraken
 • Plezierige en gemotiveerde mensen die samenwerken

"Juliet de Barbanson was de bepalende factor in dit gehele proces, initieerde de bijeenkomsten en leidde deze op onafhankelijke en zeer plezierige wijze. Ik durf zeker te stellen dat zonder deze begeleiding van haar dit resultaat er niet geweest was en de standpunten alleen maar verhard zouden zijn. Alhoewel er een vertraging optrad van een jaar, zijn langslepende jarenlange juridische procedures vermeden en kon ik relatief snel mijn project realiseren."

P. van Essen

Training Doeltreffend besluiten

Deze training is bedoeld om je vaardigheden te verbeteren om een onderbouwd besluit te nemen met een groep, zodanig dat dit ook zorgdraagt voor de uitvoering van dat besluit.


Aan het einde van deze training kun je, afhankelijk van je leerbehoefte, de volgende resultaten bereiken:

 • Kennis van modellen als Dynamische Oordeelsvorming, Deep Democracy en conflicthantering;
 • Je ervaart de werking van Dynamische Oordeelsvorming in besluitvorming:
 • Je kunt beoordelen hoe je deze werkwijze over besluitvorming kunt toepassen;
 • De praktische tips kun je direct in praktijk brengen.

Ervarend leren aan de hand van jouw werkvragen en praktijksituaties. Je oefent met verschillende werkvormen, als deelnemer en in de rol van gespreksleider. Er is aandacht voor de eigen praktijkvragen, persoonlijk gerichte reflectie en intervisie.

Resultaat van deze training

 • Meer inzicht hoe je een doeltreffend besluit realiseert;
 • Je besluitvaardigheid verbetert door praktische tips;
 • De groep weet wat de volgende stap is in het actuele proces of project waar de startvraag uit voortkomt;
 • Concrete afspraken hoe nu verder te gaan;

Wat levert deze training je op?

Het is behulpzaam om een model toe te passen dat direct duidelijkheid en overzicht geeft bij het vormen van je oordeel. Het vervolgens nemen van het besluit gaat dan gemakkelijker.

Het resultaat is dat je een onderbouwd besluit kunt nemen dat inzichtelijk is voor anderen. Hierdoor realiseer je vertrouwen en medewerking van anderen.

 • Direct toepasbare werkwijze om doeltreffende besluiten te nemen met een groep;
 • Vergroot het vertrouwen bij het nemen van besluiten;
 • Duidelijke onderlinge afstemming over besluitvormingsprocessen;
 • Inzicht in de onderbouwing van een besluit waardoor anderen het besluit makkelijker kunnen aanvaarden;
 • In kortere tijd tot een besluit kunnen komen;
 • Tijdwinst in de uitvoering van het besluit;
 • Deze werkwijze leidt tot een plezierige samenwerking 

Training – 1 hele dag

Kosten € 495,-- (excl. BTW) inclusief lunch

Locatie Amersfoort (goed bereikbaar met openbaar vervoer)

Groepsgrootte – max. 25 deelnemers

Terugkerende vragen

- Ik heb een complexe situatie met veel betrokkenen, is deze methode behulpzaam?

Ja, ik kan je helpen om overzicht te creëren en helpen bepalen wat de volgende stap kan zijn om naar het door jou gewenste resultaat te komen.

- Ik heb het al zo druk, hoe moet ik dat combineren met deze aanpak?

Ik werk samen met je tijdens je werktijd of tijdens de vergadering: dat betekent dat je vraag al werkende weg wordt opgelost. Dat levert tijdwinst en minder stress op.

Vraag een Training op maat aan, dan kunnen we de training met je werk combineren.

- De impasse is aan anderen te wijten, ik zie niet hoe Doeltreffend besluiten hierbij kan helpen.

Misschien denk je dat je geen invloed kunt uitoefenen. In veel situaties blijkt het omgekeerde het geval te zijn. Met behulp van deze methode kom je tot verrassende inzichten. De vervolgstappen volgen als vanzelf en helpen je om de volgende stap te zetten. Impasses zijn kansen om een andere manier te verzinnen die wel naar het gewenste doel leiden.

Werkwijze Juliet

Elke vraag is weer een mogelijkheid om een ander perspectief te verkennen. Ik help graag mensen met het oplossen van hun vraagstukken. Structuur en overzicht te creëren helpt om het proces van besluitvorming te versnellen. Dat geeft voldoening omdat je dan ook eerder een oplossing vindt.


Mijn jarenlange kennis en ervaring zet ik graag in om gesprekken optimaal kan laten verlopen. Door de manier van vragen stellen, door structuur aan te brengen, door verschillende werkvormen toe te passen om iedereen te betrekken en te verbinden: het geeft mij voldoening te zien hoe de groep samen resultaat bereikt.


“Mijn werkervaring binnen het bedrijfsleven, MKB organisaties, non-profitorganisaties heeft mij snel leren schakelen en leren werken met mensen op verschillende niveaus. Daarnaast komt mijn (milieu)juridische en bestuursrechtelijke kennis van pas , zeker in combinatie met technische praktijkervaring om complexe wetgeving en problemen te doorgronden. Mijn ervaring als jurist om contracten snel te analyseren en afspraken vast te leggen is voor veel klanten een geruststelling.

Ik vind het heel leuk om allerlei alternatieven te bedenken. Met behulp van lateraal denken en Out-of-the-Box methoden kan ik mensen makkelijk stimuleren om eens iets anders te doen om de optimale oplossing te vinden.

Ik houd ook van afwisseling in een bijeenkomst zodat het energieniveau van de deelnemers hoog blijft. De vaart erin houden en humor ter relativering – daar herkennen mensen mij door."

Hoe gaan we te werk - Training op maat

Training op maat betekent dat we jou ondersteunen direct in het werk, bij een bijeenkomst of vergadering.

1. Gratis kennismakingsgesprek

We bepalen samen wat nodig is.


2. De duur van de training en de groepsgrootte

In onderling overleg te bepalen en afhankelijk van je vraag.


3. De training is maatwerk

Na ons gesprek ontvang je een offerte.


4. Datum en locatie in overleg

Ik werk ook 's avonds en in het weekend, zodat het makkelijk is in te passen in jouw organisatie.

Vraag de training Doeltreffend Besluiten aan