Ondersteboven - wijzig je perspectief op de wereld

Ondersteboven - wijzig je perspectief op de wereld

ondersteboven

Ondersteboven geeft een ander perspectief

 

Een aanloop en hup, met een flinke zwaai omhoog. Voeten in de ringen wurmen.

En dan de handen los -WOW!!

Zwierende haren. Een tintelend hoofd. De kleurenmix. En verzuurde benen als je weer op de grond staat. Na enkele tintelingen is alles weer gewoon. Zo gemakkelijk is dat, ondersteboven in de ringen.

Comfortzone

Bedenk eens een oefening om uit je comfortzone te komen. Als je de ervaring hebt gehad om even uit je comfortzone te zijn, kun je die ervaring gebruiken bij andere situaties. Zodat je een onzekere situatie niet vermijdt maar erop af stapt. Want even oncomfortabel zijn betekent daarna een succes-gevoel. Een overwinning op jezelf en een verrijkende ervaring.

Hersentraining

Hoe meer je jezelf leert om jezelf te prikkelen, hoe beter voor je brein. In deze snel veranderende wereld is het noodzakelijk dat we ook onze hersenen ontwikkelen om met veranderingen om te gaan. De 21ste eeuw vraag om nieuwe vaardigheden. Effectief selecteren en kritisch evalueren van informatie uit een oceaan van informatie. Het vertalen van informatie naar een praktische toepassing. Dat  vraagt om flexibiliteit, creativiteit en innovatief vermogen. Je niet alleen maar laten leiden door prikkels van buitenaf, maar kunnen focussen zonder jezelf te laten afleiden.

Ondersteboven

Denk eens op een andere manier over iets na. Dan krijg je andere kijk op de zaak. Het brengt je op andere ideeën. Je krijgt meer begrip krijgen voor de ander omdat je je in de ander verplaatst. Met deze vaardigheid is het mogelijk om interessantere gesprekken te voeren en sneller een oplossing te vinden. Je laat je eigen wereld kantelen. Of je duikt in de wereld van de ander. Zodat je een inschatting kan doen van wat de ander denkt, voelt, doet en verwacht. Als je navraag doet of jouw inschatting klopt voelt de ander meer herkenning. En soms voorkom je gezichtsverlies van de ander voorkomen door zelf een ‘reddend’ voorstel te doen. Als ik complexe situaties het hoofd moet bieden denk ik: “Het is zoiets als op je kop hangen aan de ringen – hoe ziet het er dan uit?”

Flexibel

Als je overtuigd bent dat je bepaalde vaardigheden kunt veranderen, dan kun je het. Je aanname is dat vaardigheden dynamisch zijn en dus kunnen wijzigen. En doordat je een bepaalde verwachting hebt, komt deze ook uit. Statisch bewezen. En als je weet dat je verwachtingen zo sterk zijn dat je je gedrag kunt sturen, doe hier dan iets mee. Denk de gewenste kant op. Visualiseer het gewenste resultaat. Die sporters doen dat echt niet zomaar. Het maakt het halen van een doel een stuk makkelijker en leuker.

Perspectief

Soms is het lastig om te zien hoe je eigen gedrag beïnvloed wordt door je eigen verwachtingen. Hoe kijk je naar jezelf?  Sta af en toe stil te staan bij je eigen verwachtingen. Hiermee  verander je je reactie al bij voorbaat. Het simpel omdenken kan voor verrassingen zorgen. Als je het even niet ziet zitten, bekijk het dan eens ondersteboven. Veranderen van perspectief kun je leren.

Over de schrijver
Reactie plaatsen