Grip op het besluitvormingsproces

Leer hoe je in gesprekken de regie houdt met de IMPACT werkwijze.

Heb jij als projectmanager alle vaardigheden in huis om een project effectief, plezierig en optimaal naar een succesvol resultaat te leiden?

Je project succesvol tot een goed einde brengen blijkt in veel gevallen toch erg lastig. Waarom mislukken die projecten? Het kan liggen aan persoonlijke controverses, onvolledige informatie- en communicatie waarbij de technologie een rol speelt, het ontbreken van vaardigheden om een project te leiden en de invloed van de politieke dynamiek die de verborgen agenda bepaald.


Niet alleen feiten en cijfers, maar houding en gedrag bepalen voor het overgrote deel een succesvol projectresultaat zoals uit de managementliteratuur blijkt. Non-verbale reacties en gedrag zijn de belangrijkste informatiebronnen voor communicatie en indicatoren voor wat er écht speelt. 


Herken je de volgende situaties?

  1. Onderlinge persoonlijke fricties vertragen de voortgang van je project;
  2. De diffuse aspecten van het project zoals medewerking verkrijgen, conflicten hanteren en besluitvorming spelen tegelijkertijd waardoor je flexibel moet schakelen in de gesprekken;
  3. Het ontbreekt aan flexibiliteit bij het projectteam om snel te kunnen inspelen op chaotische veranderingen rondom het project.


Verantwoording nemen en het nakomen van afspraken leidt vervolgens tot het gewenste resultaat. Met de I-M-P-A-C-T-werkwijze leer je hoe je op evenwichtige wijze een gesprek kunt structureren waarbij elke betrokkene aan bod komt. Je leert hoe je een evenwichtig oordeel vormt gevolgd door een transparant besluit. Het gaat er om duidelijkheid te creëren.


Als je werkt met een aanpak waarbij je wederzijds contact en vertrouwen opbouwt, verbetert dit de samenwerking. Hiermee kun je als omgevingsmanager alle facetten van het proces benutten.

De nadruk ligt op werken met procesmatige aspecten, de niet zichtbare maar wel voelbare aspecten van je project. De factoren die veelal 'onderwater' de voortgang bepalen.

Deze aanpak zorgt er voor dat iedereen graag betrokken wil zijn bij de oplossing en gezamenlijk in het succes wil delen.

De I-M-P-A-C-T-werkwijze© bestaat uit de volgende fasen:

1. Inzicht in je eigen werkwijze  

Allereerst is er de analyse van je eigen aanpak. Met de aspecten  Inzicht, Methode en Perspectief bekijk je de eerste fase van je project.

2.Interactie met je omgeving

Vervolgens ga je actie ondernemen: Afstemmen en Co-creëren met de betrokkenen. Waarom wil je dit op deze manier? Wat en wie heb je daarbij nodig? Hoe ga je het doen? En natuurlijk alles op het juiste moment: de Timing is doorslaggevend.

3.Samenwerking optimaliseren

Hoe krijg je iedereen betrokken? Welke hindernissen ontmoet je dan in het samenwerken? Hoe kun je alle wensen en belangen betrekken bij het gewenste resultaat?

De nadruk ligt op fasering in het proces: eerst de situatie waarnemen, beschouwen en vervolgens besluiten welke interventie nodig is.

Als je werkt met deze integrale aanpak bereik je wederzijds vertrouwen en werk je plezierig samen. Een ideale mix om succesvol je omgevingsprojecten te realiseren.

De rol van een projectmanager zie ik als die van een regisseur. De projectmanager wendt zijn invloed aan om effect en resultaat te bereiken binnen een bepaalde context. Werk aan je professionele vaardigheden om maximale impact te bereiken en volg het online leertraject om je vaardigheden te verbeteren.

Deze training kun je volgen op ieder moment dat je dat wilt. Learning on the job: dit werkt prima om stapsgewijs de aanpak te leren. Je bespreekt en reflecteert op moeilijke situaties die jij in jouw eigen project tegen komt.


Om te kunnen opereren in een werkveld met continue spanningen tussen diverse partijen, politiek gevoelige issues en een diversiteit aan projecten, is een aantal vaardigheden van belang. In het leertraject De impact Regisseur werken we aan de volgende zes vaardigheden:

1. Onbevooroordeeld kunnen waarnemen;

2. Conflicten tijdig herkennen en kunnen de-escaleren;

3. Verbeeldingskracht aanwenden voor oplossingsscenario’s;

4. Verbindend onderhandelen;

5. Gespreksstructuur aanbrengen en bewaken zonder rigide te hoeven zijn;

6. Besluitvormingsproces begeleiden dat leidt tot gedragen oplossingen.


Als je deze vaardigheden beheerst, dan verdiep je je kwaliteit en verhoog je je professionaliteit als projectmanager. Dat vergroot jouw impact op het uiteindelijke project resultaat.

Training De impact Regisseur

Deze training is bedoeld om je vaardigheden van projectmanager te verbeteren en optimaal effect en resultaat te bereiken binnen een bepaalde context.


Aan het einde van deze training kun je, afhankelijk van je leerbehoefte, de volgende resultaten bereiken:

  • Kennis van modellen als Dynamische Oordeelsvorming, Deep Democracy en conflicthantering, Spiral dynamics, Neuro Linguistisch Programmeren;
  • Je kunt de regie voeren waarbij je de procesmatige aspecten, de niet zichtbare maar wel voelbare aspecten, meeneemt in je werkwijze;
  • Je leert hoe wederzijds contact en vertrouwen bijdragen aan de samenwerking;
  • Je weet hoe je je proces kunt versnellen door inzicht in je persoonlijke kwaliteiten;

Ervarend leren aan de hand van jouw werkvragen en praktijksituaties. Er is aandacht voor houding en gedrag, de eigen praktijkvragen, persoonlijk gerichte reflectie en intervisie.

Begeleiding

Juliet de Barbanson ondersteunt professionals om gesprekken te voeren die leiden tot actie. Met haar bedrijf De impact Regisseur richt zij de focus op het verbeteren van besluitvormingsprocessen.


Ze heeft een ruim 25 jaar ervaring als milieu¬jurist, adviseur en docent in het bedrijfsleven, instellingen en overheids¬organisaties met het oplossen van integrale vraagstukken binnen het leefomgevingsrecht. Ze heeft als registermediator (sinds 1997) honderden groepsgesprekken begeleid om tot oplossingen te komen. Ze begeleidt organisaties bij het verbeteren van de onderlinge samenwerking en indivuele leertrajecten om professionele vaardigheden te verbeteren.


De rode draad in haar ontwikkeling is haar fascinatie hoe mensen samen tot een oplossing komen. Het focussen in gesprekken om tot de kern te komen en een besluit te nemen in gezamenlijkheid – dat is waar Juliet u enthousiast in kan begeleiden.

In haar visie leidt dit tot een creatieve en leefbare wereld met aandacht voor elkaar. Met de IMPACT-aanpak komt alle kennis en ervaring van de afgelopen 25 jaar samen. 

- 8 gesprekken

- Start op het door jou gewenste moment

- Wekelijks telefonisch en online contact

- Reflectiegesprekken aan de hand van jouw casus