arrow_drop_up arrow_drop_down

Grip op je project!

Hoe je projecten succesvol realiseert met toepassing

van de I-M-P-A-C-T-werkwijze. 

Voor wie?

Omgevingsmanagers bij ingenieursbureaus,

architectenbureaus, bouwbedrijven en overheden.

Heb jij als omgevingsmanager alle vaardigheden in huis om een project effectief, plezierig en optimaal naar een succesvol resultaat te leiden?

Projecten succesvol tot een goed einde brengen, laten slagen en realiseren wil iedereen. Vele projecten blijken toch keer op keer niet te slagen, lees de verhalen in de media. Waarom mislukken die projecten?


Een greep uit de praktijk:


 1. Persoonlijke controverses tussen omgevingsmanager en opdrachtgever verzieken de projectvoortgang;
 2. De informatie- en communicatie-technologie speelt bij de projectbeheersing de hoofdrol en leidt tot controlegedrag en afvinken. Dit leidt tot een schijnzekerheid zonder optimaal resultaat;
 3. De omgevingsmanager zélf blijkt niet de vaardigheden te hebben om het projectteam te managen;
 4. De politieke dynamiek bepaalt de echte (onzichtbare) agenda;
Niet alleen feiten en cijfers, maar houding en gedrag bepalen voor het overgrote deel een succesvol projectresultaat zoals uit de managementliteratuur blijkt.


Non-verbale reacties en gedrag zijn de belangrijkste informatiebronnen voor communicatie en indicatoren voor wat er écht speelt.

Herkenbare situaties?

 1. Je merkt dat stakeholders moeite hebben met verschillende, tegengestelde belangen en verwachtingen;
 2. Onderlinge persoonlijke fricties vertragen de voortgang van je project;
 3. De diffuse aspecten van het project zoals medewerking verkrijgen, conflicten hanteren en besluitvorming spelen tegelijkertijd waardoor je flexibel moet schakelen in de gesprekken;
 4. Het ontbreekt aan flexibiliteit bij het projectteam om snel te kunnen inspelen op chaotische veranderingen rondom het project.

Je rol als omgevingsmanager

De rol van een omgevingsmanager zie ik als die van een regisseur. De omgevingsmanager wendt zijn invloed aan om effect en resultaat te bereiken binnen een bepaalde context. Daarom heet mijn bedrijf De impact Regisseur©.

Juliet de Barbanson, Founder of De impact Regisseur

“Ik zie een dringende behoefte om heldere, evenwichtige gesprekken te voeren en transparante besluiten te nemen over onderwerpen in de leefomgeving die mensen beïnvloeden. Ik ondersteun omgevingsmanagers om met de I-M-P-A-C-T-aanpak succesvol te werken in omgevingsprojecten.”

Door onvoldoende bekwaamheid van het bevoegd gezag moesten we onderzoeken laten verrichten en juridische hulp inroepen. We zijn daarbij fantastisch begeleid door Juliet de Barbanson. Zonder haar professionele hulp en drive hadden we het niet gered en hadden we misschien wel halverwege de rit bakzeil gehaald. Dan had de gemeente alsnog haar zin gekregen. En dat terwijl de uiteindelijke vergunning nota bene integraal conform onze eerste aanvraag was.

Cor Brandsma, directeur Brand Oil

Leer werken als een “ Impact Regisseur “

De I-M-P-A-C-T-werkwijze© bestaat uit de volgende fasen:

1. Inzicht in je eigen werkwijze

Allereerst is er de analyse van je eigen aanpak. Met de aspecten Inzicht, Model Dynamische Oordeelsvorming en Perspectief bekijk je de eerste fase van je project.

2. Interactie met je omgeving

Vervolgens ga je actie ondernemen: Afstemmen en Co-creëren met de betrokkenen. Waarom wil je dit op deze manier? Wat en wie heb je daarbij nodig? Hoe ga je het doen? En natuurlijk alles op het juiste moment: de Timing is doorslaggevend.

3. Samenwerking optimaliseren

Hoe krijg je iedereen betrokken? Welke hindernissen ontmoet je dan in het samenwerken? Hoe kun je alle wensen en belangen betrekken bij het gewenste resultaat?

Professionele vaardigheden

Om te kunnen opereren in een werkveld met continue spanningen tussen diverse partijen, politiekgevoelige issues en een diversiteit aan projecten, is een aantal vaardigheden van belang. Dit zijn, wat mij betreft de volgende zes vaardigheden:


 • Onbevooroordeeld kunnen waarnemen;
 • Conflicten tijdig herkennen en kunnen de-escaleren;
 • Verbeeldingskracht aanwenden voor oplossingsscenario’s;
 • Verbindend onderhandelen;
 • Gespreksstructuur aanbrengen en bewaken zonder rigide te hoeven zijn;
 • Besluitvormingsproces begeleiden dat leidt tot gedragen oplossingen.


Daarbij gaat het om het optimaliseren van procesinterventies naar jezelf en naar je omgeving: je projectteam, de stakeholders, de overige betrokkenen die het project gebruiken of ermee in aanraking komen. De nadruk ligt op fasering in het proces: eerst de situatie waarnemen, dan reflecteren en vervolgens besluiten welke interventie nodig is.

Als je deze vaardigheden beheerst, dan verdiep je je kwaliteit en verhoog je je professionaliteit als omgevingsmanager

Met de I-M-P-A-C-T-werkwijze leer je hoe je op evenwichtige wijze een gesprek kunt structureren waarbij elke betrokkene aan bod komt. Met het model van Dynamische Oordeelvorming© kan een evenwichtig oordeel worden gevormd, gevolgd door een transparant besluit. Het gaat er om duidelijkheid te creëren. Verantwoording nemen en het nakomen van afspraken leidt vervolgens tot het gewenste resultaat.

Resultaat

Het werken aan een integrale aanpak waarbij je wederzijds contact en vertrouwen opbouwt, realiseer je met de I-M-P-A-C-T-werkwijze. Hiermee kun je als omgevingsmanager alle facetten van het proces benutten.

De nadruk ligt op werken met procesmatige aspecten, de niet zichtbare maar wel voelbare aspecten van je project. De factoren die veelal 'onderwater' de voortgang bepalen.

Deze aanpak zorgt er voor dat iedereen graag betrokken wil zijn bij de oplossing en gezamenlijk in het succes wil delen.

Als je werkt met deze integrale aanpak bereik je wederzijds vertrouwen en werk je plezierig samen. Een ideale mix om succesvol je omgevingsprojecten te realiseren.
Meer weten over de de I-M-P-A-C-T-werkwijze? klik op onderstaande button om contact op te nemen.